Místní knihovna Provodovice
Naposledy aktualizováno: 5.3.2019

Vítejte na stránkách Místní knihovny

 Provodovice! 


Naše knihovni?ka je malá, ale útulná. Najdete v ní zábavu i pou?ení. Navštívit ji můžete v sobotu dopoledne, t?eba se jen zastavit p?i sobotním nákupu v místním obchod?.

Svým  ?tená?ům nabízíme jednak stálý knihovní fond a jednak pravidelnou obm?nu vým?nného knižního fondu, která probíhá prost?ednictvím St?ediskové knihovny Všechovice.

V p?ípad? náro?n?jších požadavků Vám můžeme také vyhov?t za pomoci SK Všechovice, nap?. MVS (meziknihovní výpůj?ní služba).