Místní knihovna Provodovice
Naposledy aktualizováno: 5.3.2019

Ve?ejné ?tení pohádek pro d?ti i dosp?lé

v pátek 30. kv?tna 2014 v 17,00 hod v knihovn? Provodovice - pohádky  Zde?ka Sv?ráka: O hasi?ském p?ístroji a O zahradní hadici.