Místní knihovna Provodovice
Naposledy aktualizováno: 5.3.2019

Místní knihovna Provodovice se nachází ve středu obce v budově Obecního úřadu a místního obchodu v Provodovicích.

Pro veřejnost je otevřena:

v sobotu 1300 - 1500hod

V tuto dobu lze využít také veřejný internet

V knihovně pracovala od  roku 2007 jako knihovnice slečna Petra Studená, od dubna 2014 nastoupila do této funkce paní Martina Mikesková. Nyní, od 1. ledna 2016,  pracuje jako knihovnice slečna Denisa Kovářová

Knihovna má k dispozici stálý knihovní fond: 1202 svazků a výměnný fond: asi 240 svazků. Všechny knihy jsou zpracovány v elektronickém katalogu, opatřeny čárovými kódy (půjčujeme však ještě lístkovou formou). Katalog je součástí střediskového on-line katalogu a nejdete jej na:

www.knihovnavsechovice.cz/katalog

Výměna knihovního fondu probíhá pravidelně 3x v roce (mezi knihovnami střediska Všechovice).

Poslední cirkulace knihovního fondu: ve středu 26. února 2019.

Seznam cirkulujících knih naleznete zde v záložce "výměnný fond".