Místní knihovna Provodovice
Naposledy aktualizováno: 5.3.2019

Místní knihovna Provodovice poskytuje běžné knihovnické služby, včetně veřejného internetu, meziknihovní výpůjční služby, donášky knih nemocným spoluobčanům...

V případě potřeby může být nápomocna Místní knihovna Všechovice, která má funkci střediskové knihovny a poskytuje profesionální služby.