Místní knihovna Provodovice
Naposledy aktualizováno: 5.3.2019

Místní knihovna Provodovice poskytuje b?žné knihovnické služby, v?etn? ve?ejného internetu, meziknihovní výpůj?ní služby, donášky knih nemocným spoluob?anům...

V p?ípad? pot?eby může být nápomocna Místní knihovna Všechovice, která má funkci st?ediskové knihovny a poskytuje profesionální služby.